FirmaNaše službySídlo firmyPoradenstvoKontakt

 
[Úvod][Naše služby]

 

Geometrické plány

 

 • Na rozdelenie nehnuteľnosti
 • Na úpravu hranice medzi pozemkami
 • Na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • Na oddelenie a určenie vlastníckych práv
 • Na zameranie novostavby
 • Na zameranie rodinného domu alebo inej stavby
 • Na priznanie práva prechodu cez pozemok
 • Na zriadenie vecného bremena
 • Na oddelenie pozemkov a odňatie z PPF
 • Na oddelenie pozemkov a vyňatie z LPF
 • Na zlúčenie parciel
 • Na obnovu pôvodných hraníc
 • Na rozdelenie pôvodných nehnuteľností
Kartografické práce

 

 

 • Kopírovacie práce
 • Formát A0
 • Nekonečný pás
Špecialne geodetické práce

 

 • Projekt pozemkových úprav (PPÚ)
 • PPÚ so zjednodušenou dokumentáciou

[Úvod][Firma][Naše služby][Sídlo firmy][Poradenstvo][Kontakt]