FirmaNaše službySídlo firmyPoradenstvoKontakt

 

[Úvod][Poradenstvo]

V oblasti katastra nehnuteľností
 • Majetkové usporiadanie nehnuteľností
 • Prevody nehnuteľností
 • Geodetické a právne podklady
 • Zápis do katastra

V oblasti investičnej výstavby

 • Výber lokality podľa investičného zámeru
 • Inžinierska činnosť
 • Koordinácia s dotknutými orgánmi
 • Finalizácia zámeru

V oblasti pozemkového práva

 • Sporné hranice pozemkov
 • Určenie práva k nehnuteľnostiam
 • Záložné právo
 • Vecné bremená

 

[Úvod][Firma][Naše služby][Sídlo firmy][Poradenstvo][Kontakt]